Top
Sevgi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği | İmplantoloji | Cerrahi | Ortodonti | Lazer Destekli Diş Hekimliği | Estetik Diş Hekimliği |Çocuk Diş Hekimliği | Protez | Kompozit Dolgu ve Kanal Tedavisi | Diş Eti Hastalığı Periodontoloji | Oral Diagnoz Radyoloji

Oral Diagnoz ve Radyoloji Polikliniği

Oral Diagnoz ve Radyoloji Ağız Diş ve Çene bölgesindeki hastalıkların ayrıca tanısı, teşhis ve tedavi planlamalarının yapıldığı ileri dijital teknolojik donanımlara sahip birimimizdir. Başvuran tüm hastaların muayene, tetkik ve dijital radyoloji görüntülerinin alındığı tanı, teşhis, tedavi planlamalarının yapıldığı kliniğimizde uzman hekimlerce hizmet verilecektir.
Oral Diagnoz ve Radyoloji Polikliniği
Ortodonti Polikliniği

Ortodonti Polikliniği

Ortodonti, Çene ve yüz bölgesindeki bozukluklarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır.
Erken dönemde, olası bir anomalinin önlemesi, ilerleyen dönemlerde ise oluşmuş olan anomalilerin düzeltilmesine yönelik "ortodonti" tedavileri uygulanmaktadır.Erken yaşta başlanılan ortodontik tedavi, küçük çocuklarda çene gelişimine yardım ederek dişlerin doğru pozisyonlarda olmalarına yardımcı olur. Yetişkinlerde ise var olan çapraşıklık ve kapanış bozukluklarının düzeltilmesini sağlar.

Pedodonti Polikliniği

Pedodonti (Çocuk Diş hekimliği), 0-16 6ti (Çocuk Dişhekimliği), 0-13 yaş grubu çocukların süt ve daimi dişlerinin sağlıklı olarak korunmasını, çürük, travma, kalıtımsal ve benzeri etkenlerin bu dişlerde oluşturduğu sorunların giderilmesini amaçlayan bir anabilim dalıdır. Pedodonti, bebeklik çağından itibaren çocukların ağız-diş sağlığını ve çene-yüz bölgesi gelişimini takip ve tedavi eden, aynı zamanda koruyucu önlemleri de içine alan diş hekimliği dalıdır.
Pedodonti Polikliniği
Restoratif Diş Tedavisi Polikliniği

Restoratif Diş Tedavisi Polikliniği

Güzel gülümseme sağlamak için uygulanan tedavi şekline "Restoratif Diş Tedavisi" denmektedir. Her insanın bir takım kişisel diş estetik beklentileri vardır. Diş aralarındaki dizilim ve görünümler hastanın yüz görünümünü oluşturmaktadır. Dişlerde olan yamukluk veya kırıklıkların giderilmesi ve yüzel temizliği Restoratif Diş Tedavisi'nin önemli unsurudur. Yüz htlarına uyum sağlayan detaylarla ilişkili olarak, diş hekimi ve teknisyenlerin özenli ve dikkatli çalışmaları sonucunda doğal ve güzel bir görünüm elde edebilirsiniz.

Endodonti Polikliniği

Endodonti bilim dalı, dişin pulpası ve dişi çevreleyen dokularda meydana gelen hastalıkların ve yaralanmaların tedavisi ve bu bölgenin form ve fonksiyonuna yeniden kavuşturulması amacıyla yapılan tedavileri kapsamaktadır.
Endodonti Polikliniği
Periodontoloji Polikliniği

Periodontoloji Polikliniği

Periodontoloji, dişleri çevreleyen dokular, iltihabi hastalıklar ve bunların tedavisi ile ilgilenen ana bilim dalıdır.

Koruyucu Diş Hekimliği ve Aile Diş Hekimliği

Süt diş dizisi ve bunu izleyen karma diş dizisi, çocuğun büyümesinin en aktif olduğu dönemde gelişir. İlk süt dişi 6. ayda çıkmaya başlar. Değişik grup süt dişleri, dönem dönem düşer ve yerlerini kalıcı süt dişlerine bırakırlar.
Bu durum, 12 yaşına kadar sürer. Bu süreçte, erken süt dişi kayıpları çene gelişimini etkileyerek, estetik ve konuşma bozukluklarına yol açabilir. Kalıcı dişlere uygulanan tüm tedaviler süt dişlerine de uygulanabilir.

Koruyucu Diş Hekimliği ve Aile Diş Hekimliği
Dental Görüntüleme Merkezi

Dental Görüntüleme Merkezi

Ağız ve diş sağlığında teşhis, tedavi planı ve tedavinin takibi aşamalarında görüntüleme yöntemlerinin kullanımı başarıyı artıracaktır. Bu amaçla iki boyutlu görüntü veren radyografiler ve üç boyutlu görüntü veren tomografiler kullanılabilmektedir.

Protez Polikliniği

Ağızda kalan dişlerin üzerine yapılan ve hasta tarafından çıkartılamayan kron, köprü gibi sabit protezler. Hasta tarafından istenildiği zaman takılıp çıkartılabilen hareketli protezler yapılmaktadır.
Protez Polikliniği
Yoğun Bakım ve Yataklı Servis Hizmetleri

Yoğun Bakım ve Yataklı Servis Hizmetleri

Hastanemiz bünyesinde yoğun bakım ve yataklı servis mevcuttur. Yapılan ağız, diş ve çene cerrahisi operasyonlarından sonra hastalarımız bu ünitelerde gözetim altında tutulacaktır.

Diş Protez ve Ortodonti Laboratuvarı

Tam teşekküllü diş protez laboratuvarımız hastanemiz bünyesinde hizmet vermektedir.
Diş Protez ve Ortodonti Laboratuvarı
Lokal ve Genel Ameliyathane

Lokal ve Genel Ameliyathane

Genel anestezi altında her türlü diş hekimliği tedavilerinin yapılacağı ameliyathane hastanemiz bünyesinde hizmet verecektir

Çene - Yüz Protezleri Kliniği ve Laboratuvarı

Çene - Yüz Protezleri Kliniği ve Laboratuvarı
İmplant ve İmplant Üstü Protezler

İmplant ve İmplant Üstü Protezler

İmplant, vücut içerisine ve canlı dokulara yerleştirilen cansız maddeleri ifade eder. implantlar, eksik olan bir veya birkaç dişin işlev ve estetiğini iade etmek için çene kemikleri içinde açılan yuvaya yerleştirilen genellikle titanyum esaslı vida veya kök şeklindeki yapılardır.

Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Polikliniği

Ağız ve çene cerrahi diş hekimliğinin ağız ve çene bölgelerindeki sert ve yumuşak dokuların hem fonksiyonel hem estetik yönlerini ilgilendiren hastalıkların, yaralanmaların ve bozuklukların yardımcı tedavisini kapsayan bir uzmanlık alanıdır.
Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Polikliniği
Dudak ve Damak Yarıkları Tedavileri Servisi

Dudak ve Damak Yarıkları Tedavileri Servisi

Ortodontistler dudak damak yarıklı bireylerin hayatlarında büyük ve hayati rol oynarlar. Ortodontistler, doğumu takip eden 1. gün ile 20’li yaşlara kadar geçen uzun bir yaşam aralığında, çeşitli dönemlerde hastanın tedavisinde aktif rol oynarlar.

Estetik Diş Hekimliği Kliniği

Geçmişte diş hekimliği denilince akla sadece problemli diş ve dişeti dokularını tedavi etmek gelirken günümüzde daha düzgün daha beyaz bir gülüşe sahip olmak için yapılan birçok uygulama mevcuttur. Bunlar: Diş beyazlatma, laminate uygulamalar, porselen kuron köprü uygulamaları, inlay-onlay uygulamaları.
Estetik Diş Hekimliği Kliniği
Lazer Destekli Diş Hekimliği Kliniği

Lazer Destekli Diş Hekimliği Kliniği

Tedavinin tamamının lazer ile yapılabildiği durumlarda “lazer diş hekimliğinden” bahsedebiliriz. Eğer yapacağımız tedavide lazer tek başına değil de, diğer yardımcı araçlar ile beraber kullanılacak ise “lazer destekli tedavi” diyebiliriz. Örneğin kanal tedavisi uygulamalarında lazer ile kanal içerisinde dezenfeksiyon yapılması tedavinin başarısını artıran bir faktördür. Ancak lazer dışında başka bir takım alet ve malzemeler de kanal tedavisinin tamamlanması için gereklidir. Kısaca lazer bu tedavilerde tedavi kalitesini artırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Oral Patoloji Kliniği

Oral Patoloji Kliniği
Engelliler Kliniği

Engelliler Kliniği

Engelli hastalarla (özellikle ağır zihinsel engelliler, ileri derecede spastik hastalar, bazı sendromlar vb.) diş hekimi arasında normal klinik şartlarda sağlıklı bir iletişim kurmak çoğunlukla mümkün olamamaktadır.Bu gibi durumlarda çözüm olarak karşımıza genel anestezi altında diş tedavisi çıkmaktadır.

Ağız,Diş ve Çene Onkoloji Kliniği

Gömülü diş operasyonları, apikal rezeksiyon, çekim gibi minör işlemler lokal anestezi altında uygulanmaktadır. Dental implant uygulamamızda ise eksik bir dişin yerine, çene kemiğine yerleştirilen titanyumdan yapılmış protez yapılmaktadır.
Ağız,Diş ve Çene Onkoloji Kliniği